SZKOŁA CHORĄŻYCH SŁUŻB KWATERMISTRZOWSKICH
W POZNANIU (LATA 1981-1983)

Kadra SChSK

Komendant Szkoły Chorążych mjr J.Wojtas Z-ca Komendanta ds. politycznych mjr Z.Drzazga Dowódca 14 kp kpt. W.Kwiatek
Dowódca 5 plutonu chor. Z.Mikułko
Szef 14 kompanii st.sierż. R.Truszkowski
KADRA DYDAKTYCZNA 
Szef Katedry MPS płk K.Mołodecki   Opiekun dydaktyczny płk K.Szeszycki Rachunkowość Wykładowcy ppłk. J.Bobak Działalność sł. MPS ppłk. J.Stanek Technika MPS por. K.Ferkaluk  MPS  płk. Rutyna Taktyka ogólna płk Myśliwiec Taktyka kpt Biczysko Ekonomika przedsięb.

Kreator www - przetestuj za darmo