SZKOŁA CHORĄŻYCH SŁUŻB KWATERMISTRZOWSKICH
W POZNANIU (LATA 1981-1983)

Szkoła Chorążych Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu

Celem tej strony jest nawiązanie kontaktów z absolwentami Szkoły Chorążych Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu, a zwłaszcza roczniak 1981-1983. Chciałbym, aby ta strona była redagowana przy współudziale wszystkich absolwentów. Będę bardzo wdzięczny za wszelkie informacje z tamtego okresu, a zwłaszcza wykaz kadetów w poszczególnych plutonach, nazwiska kadry, jakieś fotografie czy też wspomnienia. Jak strona będzie dobrze się rozwijać to sukcesywnie będą zamieszczane informacje o absolwentach, obecne zdjęcia, co dziś porabiają itd. Mimo, że minęło już ponad 24 lata od ukończenia tej szkoły to myślę, że jest wielu takich jak ja, którzy mile wspominają tamte czasy i zechcą podzielić się ze mną wszelkimi informacjami. Oczywiście zachęcam do współpracy absolwentów z innych roczników !!!
Kreator www - przetestuj za darmo